Be Group, rainaleikkauslinjan modernisointi

ASIAKKAAN TARVE

Projektin tavoitteena BE Groupin Lahden teräspalvelukeskuksessa oli parantaa rainaleikkauslinjan linjakäyttöjen käytettävyyttä ja säädettävyyttä sekä varmistaa varaosien saatavuus tulevaisuudessa.

Projektin toisessa vaiheessa lisätään automaattiset rainanohjaimet, jotka tullaan integroimaan saman ohjausjärjestelmän alle.

PROJEKTITOIMITUS

LSK:n toimitus oli avaimet käteen toimitus, jossa vanhat DC-linjakäyttöjen kojeistot ja käytöt uusittiin. Samalla uusittiin luonnollisesti myös linjakäyttöjen moottorit. Linjan koko automaatio keskuksineen uusittiin ja linjakäytön ohjaus integroitiin samaan ohjausjärjestelmään. Linjalle toteutettiin myös uusi PC-käyttöliittymä, mistä tarvittavat säädöt ja operointi voidaan jatkossa helpommin hoitaa.

Projektin yhteydessä auki kelauksen keskityskamerajärjestelmä uusittiin ja leikkauksen tasausmontun säätö automatisoitiin. Rainaleikkauslinjan turvatoiminnot myös integroitiin vikasietoiseen ohjausjärjestelmään.

Toimitus kokonaisuudessaan valmisteltiin ja testattiin hyvin, jolloin tuotannon kannalta kriittinen tuotantokatkos saatiin mahdollisimman lyhyeksi.

Toimitus saavutti tavoitteensa aikataulullisesti ja teknisesti. Modernisoinnin tuloksena voidaan ohjata koko koneen linjakäyttöä yhden järjestelmän avulla joka selkeyttää toimintaprosessia. 

”Projektimme LSK Technologyn kanssa toteutui esimerkillisesti ja kuten aiemmissakin LSK:n meille toteuttamissa projekteista eri vaiheet menivät sovitusti. Olemme saaneet erittäin asiantuntevaa palvelua ja odotamme innolla projektin toisen vaiheen myötä automaattisten rainanohjainten integrointia rainalinjaan. Jo projektitoimituksen ensimmäisen vaiheen myötä rainaleikkauslinjan ohjaus sekä prosessi selkiytyivät koko ketjussa ja varaosien saatavuus on turvattu.”

– Tomi Hiltunen, Site Manager, BE Group Oy Ab

”Yhteistyö BE Groupin kanssa oli sujuvaa ja mutkatonta. Tätä edesauttoi jo aikaisemmin tehdyt projektit, joiden myötä välillemme on syntynyt luottamuksellinen suhde. Omat haasteensa projektiin toi maailmaa edelleenkin vaivaama komponenttipula. Leikkauslinjat, oli kyse metallista tai kartongista/paperista, olivat meille jo entuudestaan hyvinkin tuttuja. Uutena asiana projektissa meille tuli auki kelauksen keskityskamerajärjestelmä, joka suunniteltiin ja rakennettiin projektin yhteydessä. Olemme sen toimintaan erittäin tyytyväisiä. Myös automaattiset rainanohjaimet ovat mielenkiintoinen lisä projektiin. Projektissa, jossa on useita osa-alueita, sekä tekniikoita, on tärkeää, että toimittaja-ja alihankintakumppanuudet ovat toimivia. Tässäkin projektissa huomattiin, että olemme tehneet oikeita valintoja niiden suhteen.”

– Antti Mylläri, Project Manager, LSK Technology Oy.


Suunnittelemme ja toteutamme teollisuuden automaatio- ja sähkökäyttöratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan, osa- tai kokonaistoimituksina.

Projektitoimituksissa ammattitaitoinen, motivoitunut ja osaava henkilöstömme takaa laadukkaan lopputuloksen sovitussa aikataulussa. Haluamme toimitustemme vastaavan asiakkaidemme tarpeita ja toimimme tiiviisti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaiden toiminnallisten prosessien ymmärtäminen ja niiden kehittäminen on meille tärkeä asia projektitoimituksissamme.

Olemme erikoistuneet erillis- ja linjakäyttöratkaisuihin sekä liikkeenohjaussovelluksiin, erityisesti metalli –ja paperiteollisuudessa jälkikäsittelyn laitteisiin. Erilaisissa rullaimissa ja kelaimissa sekä arkkileikkauslinjoissa osaamisemme on vahvaa.

Laadukkaan toimintamme perustana LSK Technology Oy:llä on vuonna 2022 sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001.