Huolto ja kunnossapito

Sähkölaitteiden kunnossapito ja huolto määräajoin on tärkeää käytettävyyden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. LSK huoltaa ja korjaa niin teollisuuden kuin kiinteistöjen laitteita sekä LVISA-järjestelmiä. Kunnostamme huoltokeskuksessamme sähkömoottorit, pumput ja vaihteet.

Ammattimaisesti toteutettu huolto ja kunnossapito lisää ennakoitavuutta ja sitä kautta turvallisuutta sekä parantaa viihtyvyyttä ja auttaa säästämään energiaa.

Katso palvelun yhteyshenkilöt

Jätä kunnossapito ammattilaiselle

Sähkökoneiden ja laitteiden korjaamisessa tarvitaan kokemusta. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on todennut LSK Electrics Oy:n täyttävän sähkökunnossapitotoimintaa harjoittavalle yritykselle asetetut ehdot ja myöntänyt SETI KP-sähkökunnossapitourakoitsija -sertifikaatin.

Tietoon perustuvaa ennakointia

Teollisuuden kunnossapitoon ja kiinteistön järkevään hoitoon kuuluu olennaisena osana sähkö- ja tietojärjestelmien käytettävyyden ja turvallisuuden ylläpito. Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen tuloksena laitteiston haltija saa hyvän käsityksen järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta sekä tärkeää tietoa siitä, missä elinkaaren vaiheessa tuotantoon liittyvät sähkötekniset järjestelmät ovat.

Laitteiden ja järjestelmien nykykunnon, energiatehokkuuden sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelun (PTS) lisäksi kuntotutkija selvittää mitä puutteita toiminnassa on ja millä tavoin ne voidaan korjata vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Tietojen perusteella voidaan suunnitella tulevien vuosien kunnossapitotoimet tarkoituksen mukaisella tavalla kokonaistaloudellisesti.

Energiankulutuksen tehostamisella ja tariffien järjestelyillä saavutettavat säästöt ovat olennainen osa kuntotutkimuksen hyötyjä.

Kuntotutkimuksen avulla

  • saadaan hyvä käsitys järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta
  • täsmennetään investointitarpeita ja pyritään välttämään tarpeetonta muuttamista ja järjestelmien purkamista
  • saadaan kohdistettua korjausinvestoinnit oikein ja oikeaan aikaan
  • voidaan täydentää esimerkiksi yritys- tai kiinteistökaupan yhteydessä tehtyä kuntoarviota
  • voidaan selvittää myös yksittäisen järjestelmän tekninen kunto ja soveltuvuus.

Kuntotutkimus ei ole vianetsintää, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laaja-alaisesti tutkittavan laitteiston tekninen kunto, turvallisuustaso, toiminta ja jäljellä oleva elinkaari.

LSK:lla sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia suorittavat SETI Oy:n myöntämän pätevyystodistuksen omaavat henkilöt.

Kerromme mieluusti lisää

Meiltä saat kattavasti asiantuntijan avuksesi. Kerro miten voimme auttaa. Tavoitat meidät helposti lähettämällä yhteydenottopyynnön. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijaamme.

Katso kaikki yhteystiedot

Katso palvelun yhteyshenkilöt