Ennakoiva kunnonvalvonta

Tehokas ja mittaava kunnonvalvonta sekä siihen perustuvat suunnitellut huollot auttavat lisäämään prosessien käytettävyyttä. Tämä parantaa ennakoitavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Mittaavaa kunnonvalvontaa käytetään esimerkiksi linjausvirheiden ja laakeri-/käämivikojen toteamisessa, käyttöönotoissa, takuuseurannassa ja tasapainotuksissa.

  • Värähtelymittaus
  • Lämpökamerakuvaukset
  • Laserlinjaukset
  • Reaaliaikainen kunnonvalvonta
  • Etävalvonta

 

Kiihtyvyysanturimittaus auttaa kunnonvalvonnassa

Kiihtyvyysanturimittaus on pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa yleisesti käytetty menetelmä. Syvemmälle menevässä analysoinnissa käytetään trendiseurantaa ja spektrianalyysiä. Raportit ovat selkeitä, värikoodi ilmaisee oireilevan vian. Värähtelymittauksia tehdään yksittäismittauksesta kiinteään, räätälöityyn järjestelmään asti.  

Tasapainossa kone kestää pidempään

Pyöriessään epätasapainoinen kone voi altistua liian suurelle rasitukselle ja sen seurauksena rikkoontua. Epätasapainon toteaminen ja tasapainotus pystytään tekemään myös kentällä. Välitön korjaus on usein ainoa keino saada tilanne hallintaan.

Väärät linjaukset voidaan todeta ja korjata laserlinjauksella

Laserlinjaus eli koneiden ja hihnapyörien rihtaus sopii sekä nopeasti että hitaasti pyöriville laitteille. Laserlinjauksen tarkkuus on mekaanisia mittaustapoja tarkempi ja virheiden määrä pienempi. Laserlinjaus säästää itsensä nopeasti takaisin, sillä sen avulla voidaan välttää vääristä linjauksista johtuvat laakeririkot ja lämpenemiset.

Moottoreiden kunnosta kannattaa pitää huolta

Moottorin sähköinen testaus voidaan toteuttaa myös paikan päällä. Se antaa selkeän hälytysraportin mahdollisista tulevista vaurioista. Mittaukseen voidaan ottaa mukaan joko pelkkä moottori tai syöttävä kaapeli.

Lämpökamerakuvauksella saadaan tarkkaa tietoa mahdollisista vioista

Lämpökamerakuvausta käytetään monissa eri käyttökohteissa ja monenlaisessa kunnonvalvontatilanteessa. Kiinteistöissä mittausta käytetään lämpövuotojen etsimiseen ja teollisuuden kunnossapidossa koneiden ja laitteiden vaurioiden arviointiin ja paikantamiseen. Lämpökuvaus on nopea ja luotettava mittaus, joka voidaan usein tehdä ilman tuotannon pysäyttämistä.

OTA YHTEYTTÄ!

Meiltä saat kattavasti asiantuntijan avuksesi. Kerro miten voimme auttaa. Tavoitat meidät helposti lähettämällä yhteydenottopyynnön. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijaamme.

Katso kaikki yhteystiedot