Luotettavat teollisuuden automaatio- ja sähkökäyttöratkaisut LSK:lta

Suunnittelemme ja toteutamme teollisuuden automaatio- ja sähkökäyttöratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan. Toteutamme projektit osa- tai kokonaistoimituksina. Toimimme laajasti eri teollisuuden aloilla mm. paperi- ja kartonkiteollisuudessa, metallien jatkojalostuksessa, elintarvike- ja energiateollisuudessa sekä sähköautomaatiotoimittajana monille merkittäville kone- ja laitevalmistajille.

Projektitoimituksen onnistumisen takaa ammattitaitoinen, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Toteutuksen lähtökohtana on asiakkaamme tarpeiden ja prosessin ymmärtäminen ja sen myötä yhdessä kehittäminen. Projektin johtamisesta vastaa projektipäällikkö, joka pitää langat käsissään, on sitten kyse aikataulutuksesta, resurssoinnista, muutosten hallinnasta tai mistä tahansa projektin onnistuneeseen läpivientiin liittyvästä asiasta. Toteutamme projektit laadukkaasti sovitussa aikataulussa ja haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä toimituksiimme.

Olemme erikoistuneet erillis- ja linjakäyttöratkaisuihin sekä liikkeenohjaussovelluksiin, metalli –ja paperiteollisuudessa jälkikäsittelyn laitteisiin. Erilaisissa rullaimissa ja kelaimissa sekä arkkileikkauslinjoissa osaamisemme on erityisen vahvaa.

Tutustu Pankaboardille Lieksaan toteutettamaamme projektiin!

Pankaboard, kartonkikoneen päällystysosan linjakäyttöjen modernisointi

ASIAKKAAN TARVE

Projektin tavoitteena oli parantaa Pankaboardin Lieksan tehtaalla kartonkikoneen päällystysosan linjakäyttöjen käytettävyyttä ja säädettävyyttä sekä varmistaa varaosien saatavuus tulevaisuudessa. Projektin toisessa vaiheessa päivitetään vielä koneen märkäpään ja kuivausosan linjakäytöt, jotka integroidaan saman ohjausjärjestelmän alle.

PROJEKTITOIMITUS

LSK:n toimitus oli avaimet käteen-toimitus. Vanhat AC -linjakäyttöjen kojeistot ja käytöt uusittiin. Samalla uusittiin myös muutama käyttöryhmä moottoreineen, joissa oli vielä vanhat DC -käytöt. Linjakäytön ohjausjärjestelmä uusittiin ja siitä tehtiin liitynnät DCS -järjestelmään.

Linjalle toteutettiin uudet paikallisohjauskotelot operointipaneeleineen, joista säädöt ja operointi voidaan sujuvasti toteuttaa. Toimitus valmisteltiin hyvin, jolloin tuotantokatkos saatiin mahdollisimman lyhyeksi.

Toimitus saavutti tavoitteensa aikataulullisesti ja teknisesti. Modernisoinnin tuloksena voidaan ohjata koko koneen linjakäyttöä yhden järjestelmän avulla sekä selkeyttää toimintaprosessia.

”Projektimme LSK:n kanssa toteutui esimerkillisesti ja projektin eri vaiheet menivät kuten oli sovittu. Saimme erittäin asiantuntevaa palvelua ja tarpeemme huomioitiin hyvin projektin eri vaiheissa sekä muutokset hoituivat joustavasti. Tämän projektitoimituksen myötä järjestelmämme ohjaus sekä prosessi selkiytyivät koko ketjussa.” Tomi Hankaniemi, Production Manager, Pankaboard Oy

”Yhteistyö Pankaboardin kanssa oli sujuvaa projektin jokaisessa vaiheessa. Alansa ammattilaisten kanssa on aina mukava toimia. Vanhaa uusittaessa tulee aina yllätyksiä ja haasteita. Tärkeää on saada ne selville jo suunnitteluvaiheessa, kuten tässäkin projektissa tehtiin. Työskentely projektin toisen vaiheen kanssa on jo pitkällä ja odotamme innolla sen käyttöönottoa.” Antti Mylläri, Project Manager, LSK Technology Oy.

Olemme toteuttaneet vaativia arkkileikkaus- ja auki-/kiinnirullauskoneiden modernisointeja metalli- ja paperiteollisuuteen.

Laadukkaan toimintamme perustana LSK Technology Oy:llä on vuonna 2022 sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001.

Meiltä saat kattavasti asiantuntijat avuksesi, joten mikäli aihe on ajankohtainen, niin otathan yhteyttä!