LSK Technologylle myönnettiin ISO 9001-laatusertifikaatti

Kuvassa: LSK Technologyn liiketoimintajohtaja Tomi Ilonen, laatupäällikkö Johanna Ojanen ja tuotantoinsinööri Jesse Mäkiranta

Teollisuusautomaatioon, koneisiin ja komponentteihin erikoistunut LSK Technology Oy on saanut kansainvälisen ISO 9001 laatu- ja johtamisjärjestelmän mukaisen sertifioinnin yrityksen laatujärjestelmälle.

ISO 9001 on yrityksen johtamisjärjestelmän standardi, jonka tehtävänä on varmistaa toiminnan laatu sekä jatkuva kehittäminen. Kansainvälinen standardi ISO 9001 asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Se on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen.

LSK Technologyn liiketoiminta on kasvanut viime vuosina vauhdilla ja toiminnan laajentuessa olemme tehneet myös ison työn henkilöstömme kanssa prosessien sekä toimintamallien kehittämiseksi. ISO 9001-standardi luo meille puitteet toiminnan laadun kehittämiseen ja se näkyy meillä päivittäisessä työssä sekä toiminnan johtamisessa. Olemme asettaneet tavoitteet ja laadulliset mittarit eri toiminnoille. Meillä on dokumentoidut prosessit ja toimintatavat, joiden myötä tietoisuus organisaatiossamme lisääntyy ja toimintamme on tasalaatuista. Tämä lisää myös työhyvinvointia ja työssä viihtymistä, kun asiat sujuvat yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti, kertoo Tomi Ilonen, LSK Technologyn liiketoimintajohtaja.

Sertifioidun ISO 9001-laatujärjestelmän avulla yritys toteuttaa omaa laatustrategiaa järjestelmällisesti sekä toimivilla prosesseilla. Järjestelmän tehtävänä on auttaa toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä sekä edistää hyviä menettelytapoja yrityksen henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä. 

LSK-konsernissa tärkeä arvo on yhdessä tekeminen ja erityisesti yhdessä onnistuminen asiakkaidemme parhaaksi, joten meille on hyvin luontevaa sitoutua jatkuvaan toiminnan laadun kehittämiseen sekä seurantaan ISO 9001-standardin myötä. Asiakaslupauksemme mukaisesti toimitamme asiakkaillemme fiksumpaa teknologiaa, ja olemme vastuullinen tulevaisuuden tekijä. Tuore laatusertifiointi vahvistaa entisestään sitoutumistamme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen teollisuudelle tarjottavien palveluiden toimialassa, ja asiakkaamme voivat luottaa toimintamme laatuun, kommentoi Perttu Ryynänen, LSK Groupin konsernijohtaja.

LSK Technologyn laatujärjestelmän arvioinnin ja sertifioinnin toteutti Eurofins Expert Services Oy.

Lisätietoja:

LSK Group Oy, Perttu Ryynänen, toimitusjohtaja p. 040 520 7757, perttu.ryynanen@lsk.fi

LSK Technology Oy, Tomi Ilonen, liiketoimintajohtaja p. 0400 196 151, tomi.ilonen@lsk.fi

LSK Group Oy, Jenni Grandell, markkinointi- ja kehitysjohtaja p. 0400 850 242, jenni.grandell@lsk.fi