Muutoksia LSK Pneumatics Oy:n organisaatiossa ja LSK-konsernin rakenteessa

LSK-konsernin rakenne tiivistyy ja selkeytyy LSK Pneumatics Oy:n sulautuessa sisaryhtiöönsä LSK Technology Oy:öön 31.3.2020. LSK Pneumatics Oy:n toimitusjohtaja Jouni Juutinen on jäänyt pois yhtiön palveluksesta, ja yhtiön toimitusjohtajana toimii sulautumiseen saakka LSK-konsernin teollisuustekniikkaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tomi Ilonen.

Jatkossa LSK-konsernin teollisuustekniikkaliiketoiminta on keskitetty teollisuuskomponentteja ja automaatioprojekteja tarjoavaan sekä ohjauskeskuksia ja vaihdemoottoreita valmistavaan LSK Technology Oy:öön, ja teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoavaan LSK Service Oy:öön. LSK-konsernin teollisuustekniikkaliiketoiminnan liikevaihto on yhteensä noin 24 MEUR.

LSK Technology Oy jatkaa pneumatiikkaliiketoimintaa vahvemmilla resursseilla samojen rautaisten asiantuntijoiden toimesta.

Yhteystiedot:

Myynti: Mauri Immonen +358 50 340 2730, mauri.immonen@lsk.fi

Tekniset asiat: Kari Westman +358 400 721 765, kari.westman@lsk.fi

Lisätietoja järjestelystä: toimitusjohtaja Tomi Ilonen, LSK Technology Oy +358 400 196 151, tomi.ilonen@lsk.fi

toimitusjohtaja Perttu Ryynänen, LSK Group Oy +358 40 520 7757, perttu.ryynanen@lsk.fi