Tietosuojaseloste

1.  Rekisterinpitäjät

 • LSK Group Oy (0149087-3)
 • LSK Electrics Oy (2742754-9)
 • LSK Talotekniikka Oy (2554450-6)
 • LSK Technology Oy (2742751-4)
 • LSK Service Oy (2812976-2)


2.  Tietosuojavastaava

Mika Lehtonen, ICT-asiantuntija
mika.lehtonen@lsk.fi


3.  Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisterit


4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasyhteystietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteiden hoitamista varten: tuotteiden ja projektien toimitukseen, hankintaan sekä markkinointiin.
Markkinointikäytössä yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilöstöä kutsutaan koulutuksiin ja tapahtumiin. Markkinoinnin kohdennus tapahtuu asiakas- tai yhteistyöyritykseen liittyvien tietojen mukaan.


4.1  Rekisterien tietosisältö ja tietolähteet

Asiakas- ja yhteystietoja saadaan suoraan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiltä tilausten ja muiden yhteydenottojen yhteydessä.
Asiakkaalta ja yhteistyökumppaneilta pyritään tarkistamaan ajantasaiset tiedot henkilöstöstä projektin/toimituksen alkuvaiheessa.
Toimimme myös partnerina useille eri toimittajille. Toimittajat saattavat toimittaa suorien asiakkaidensa yhteystietoja meille varmistaakseen, että voimme ottaa asiakkaaseen yhteyttä huoltoa ja kunnossapitoa varten.

4.1.1  Asiakasrekisterin tiedot

 • Yrityksen nimi / Henkilöasiakkaan nimi
 • Y-tunnus / Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot: katuosoite, postinumero, postitoimipaikka. Erikseen: laskutusosoite, toimitusosoite, käyntiosoite.
 • Sähköpostiosoite
 • Muita mahdollisia yrityksen asiakkuuteen liittyviä kohdennustietoja


4.1.2  Markkinointirekisterin tiedot

Markkinointirekisteri sisältää asiakasyritysten henkilöstön yhteystietoja.

 • YritysTyöntekijän nimi (sukunimi, etunimi)
 • Titteli / osasto / vastuualue
 • Työntekijän puhelinnumero (työ)
 • Työntekijän sähköposti (työ)
 • Työntekijän osoite toimipaikkoineen (yrityksen toimipisteen tieto)
 • Markkinointiin liittyvät tiedot


4.1.3  Postituslistat

Postitussovelluksessa ei ylläpidetä erillistä yhteystietolistaa. Postituslista muodostetaan erikseen postitusta varten markkinointirekisterin tiedoista. Näin varmistetaan tietojen ajantasaisuus.

5.  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Yhteistyökumppaneillamme ei ole oikeutta käsitellä asiakkaidemme henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän lukuun.

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

6.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Asiakas- ja markkinointirekisterimme ovat teknisin keinoin suojatuissa tietokannoissa, joihin on rajattu pääsy.
Yrityksemme työntekijällä on käyttöoikeus vain oman yrityksensä asiakastietoihin. Tietojärjestelmään pääsy edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta LSK-konserniin sekä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja käyttöoikeutta ko. tietoihin.
Asiakastietojen muuttaminen on rajoitettua siten, että vain määritetyt vastuuhenkilöt voivat muuttaa osaa tiedoista.

7.  Tietojen muutokset ja poisto järjestelmästä

Asiakastiedot, joilla ei ole tapahtumia kahteen vuoteen, poistetaan järjestelmästämme.
Asiakkaan/yhteistyökumppanin ja LSK:n edun mukaista on, että yhteystiedot ovat ajan tasaiset. Asiakkaiden toivotaan ilmoittavan muutokset vastuuhenkilöissään ja yhteystiedoissaan heti kun tulee esille, että tiedoissamme on vanhentuneita henkilöiden yhteystietoja.