LSK Yhtiömuutos

LSK Electrics Oy jatkaa strategiansa jalkauttamista ja yhtiöittää kaksi päätoimialaansa, talo- ja teollisuustekniikan omiksi osakeyhtiöikseen. Tavoitteenamme on asiakasnäkökulman kirkastaminen, konsernirakenteen selkeyttäminen ja molempien pääliiketoimialojen kehittäminen vastaamaan nopeammin muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Perustettujen yhtiöiden toiminta käynnistyy 1.4.2016.


LSK:n nykyisistä toimialoista Teollisuustekniikka toimii kone- ja laitevalmistajien, teollisuuden kunnossapito ja - loppuasiakkaiden sekä muiden sähkö- ja automaatioalan tuotteita, ratkaisuja ja palveluita käyttävien tahojen kanssa. Uusi yhtiö jatkaa komponenttimyyntiä, automaatioprojektitoimintaa, suunnittelua ja valmistusta sekä huolto- ja kunnossapito palveluliiketoimintaa. Jatkossa teollisuustekninen kokonaisuus on oma yhtiönsä nimeltään LSK Technology Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Tomi Ilonen, joka on nykyisin yhtiön teollisuustekniikan toimialajohtaja.


LSK:n toinen päätoimiala on talotekniikka. Uusi yhtiö jatkaa taloteknisen alan sähkö-, tele- ja turvajärjestelmäratkaisujen sekä LVISA- kokonaispalvelujen tuottamista asiakkailleen sisältäen talotekniikka-asennukset, kunnossapidon ja huollon sekä suunnittelu- ja käytönjohtopalvelut. Yhtiön nimenä tulee olemaan konsernin nykyisen emoyhtiön nimi LSK Electrics Oy ja sen toimitusjohtajaksi on nimitetty nykyinen talotekniikan toimialajohtaja Erkki Laitala.


LSK -konsernin emoyhtiö muuttaa samassa yhteydessä toiminimensä LSK Group Oy:ksi. Emoyhtiö tuottaa 1.4.2016 alkaen konsernihallintoon kuuluvia palveluliiketoimintoja kuten hallinto-, talous-, HR-, ICT- ja logistiikkatoiminnot.


LSK Electrics Oy:n talo- ja teollisuusliiketoiminnan henkilöstö siirtyy uusien yhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.4.2016 alkaen.


Yritysjärjestelyn jälkeen pystymme tarjoamaan Teille entistä kilpailukykyisempiä, tehokkaampia ja monipuolisempia talo- ja teollisuustekniikan palveluita. Voitte jatkossakin asioida Teille entuudestaan tuttujen LSK:laisten kanssa ja he vastaavat mielellään muutosta koskeviin kysymyksiinne.

Ystävällisin terveisin    
     
LSK Group Oy LSK Electrics Oy LSK Technology Oy
      
Olli Vilppunen Erkki Laitala Tomi Ilonen
Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja