Yhteiset arvot

Asiakaslähtöisyys

Asiakas on toimintamme perusta. Asiakaslähtöinen toiminta, pitkäjänteinen yhteistyö ja sitoutuneisuus takaavat hyvän asiakastyytyväisyyden.

Vastuullisuus

Pidämme kiinni siitä mitä on sovittu ja teemme sen mitä meiltä odotetaan. Vastuullinen asenne, toistemme kunnioittaminen, yhteistyökyky ja oikeudenmukaisuus ovat työntekijöidemme tärkeimmät ominaisuudet.

Jatkuva kehitys

Teemme määrätietoista työtä henkilöstön, toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. Se pitää meidät edelläkävijöinä.

Tuloksellisuus

Toimimme kannattavasti ja autamme asiakastamme menestymään.