Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Toimintamme ja laatupolitiikkamme määrittävät yhteisesti sovitut arvot: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, jatkuva kehitys ja tuloksellisuus. Yhteiset arvot ovat perusta, jota kaiken toimintamme tulee noudattaa.

LSK:ssa arvot, laatupolitiikka, yrityksen vastuut ja yleinen toiminta nivoutuvat vahvasti yhteen.

LSK-konserniin kuuluvien yritysten toimintaa ohjaavat yhteiset, sovitut toimintatavat. Eri toimialojemme toimintaohjeissa huomioidaan erityisesti toiminnot, jotka liittyvät asiakkaisiin. Niiden kehittäminen on jatkuva prosessi, johon olemme vahvasti sitoutuneet. Kehityksessä kannustamme jokaista henkilöstön jäsentä antamaan oman näkemyksensä. Myös kehittämisen tulee olla tuloksellista. Asiakkailta saadut palautteet ovat meille tärkeitä ja antavat arvokasta tietoa siitä, missä voimme tehdä parannuksia. Mittaamme toimintaamme monilla erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla tavoilla pääpainon ollessa projektien ja tuotteiden toimituksissa sekä asiakastyytyväisyydessä.

Kriittinen suhtautuminen omaan toimintaan on toisinaan hankalaa, mutta kuten kaikessa muussakin, myös siinä pyrimme tekemään parhaamme ja kehittämään itseämme edelleen niin kokonaisuutena kuin yksilöinä. 

Vastuullisena yrityksenä toimimme kaikkien sidosryhmien parhaaksi, emmekä tavoittele voittoa kenenkään toisen kustannuksella. Pyrimme huomioimaan niin taloudellisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin vastuun kaikessa toiminnassamme. 

Pidämme toimintamme tehokkaana, kannattavana ja kilpailukykyisenä asiakkaiden, henkilöstön ja laajemmin ajatellen koko yhteiskunnan parhaaksi.

Toiminnassamme huomioimme myös ympäristön. Kierrätyksen lisääminen, energiankulutuksen vähentäminen ja omasta toiminnasta syntyneiden ympäristövaikutusten tunnistaminen ja minimoiminen ovat osa vastuullista toimintaa. 

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus. Olemme sitoutuneet luomaan hyvät työskentelyolosuhteet jokaiselle. Työ- ja sähkötyöturvallisuus ovat tärkeitä asioita sähkö- ja muita asennustöitä tehdessä. Tavoitteenamme on saada tapaturmat ja läheltä piti -tapaukset poistettua kokonaan.

Yrityksen suurin voimavara ovat hyvinvoivat työntekijät. Perheyrityksenä haluamme olla hyvä työnantaja: ajattelemme työntekijöidemme parasta ja haluamme huolehtia omistamme. Henkilöstön kuunteleminen ja kehityskeskustelujen käyminen on tärkeää paitsi työntekijän myös yrityksen kehityksen kannalta.

Huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon kehittämisestä ja tarpeenmukaisesta koulutuksesta, työkykyä ja terveyttä ylläpitävästä toiminnasta sekä pyrimme ennalta ehkäisemään työstä johtuvaa sairastavuutta.

Tuloksellisen toiminnan saavuttamisessa myös työntekijöiden työssä viihtyminen on isossa osassa. Päivittäisessä työssä tarvitaan myös iloa ja yhteisöllisyyttä, jotka ovat tärkeitä osia työtyytyväisyyden rakentumisessa. Kun jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen tunne siitä, että tekee merkityksellistä työtä, LSK-henki säilyy.