LSK:n tarina

Näin kaikki alkoi

Yrityksen perustaja Paavo Bohm syntyi vuonna 1905 Lahdessa. Ajalle tyypilliseen tapaan työura aloitettiin varhain, ja Bohm työskenteli muutamassa eri sähköalan yrityksessä vuodesta 1919 lähtien.

Lahden Sähkö ja Kone alkoi muodostua ideasta yritykseksi. Yhtiön perustava kokous pidettiin 30. kesäkuuta 1930. Mukana oli neljä henkilöä konkurssiin menneestä Lahden Sähkökonepajasta, joka oli nuorten miesten aiempi työpaikka. Vain Paavo Bohmilla oli uskallusta ryhtyä yrittäjäksi.

Avoimelle yhtiölle nimeltä Lahden Sähkö ja Kone myönnettiin elinkeinolupa harjoittaa sähkö-, radio- ja koneliikettä Lahden kaupungissa. Kaupungin sähkölaitos myönsi urakointioikeudet.

Kideradioista sähköasennuksiin

Lahden kaupungissa uutta yritystä kutsuttiin nimellä "poikien liike". Ensimmäisen toimintaviikon päättyessä miesvahvuus oli jo 10 miestä. Heti perustamisen jälkeen saatiin suuret asennustilaukset lahtelaisilta margariini- ja saapastehtailta, ja nämä toimivat referensseinä tulevissa asennustöissä. 

Alkuvaiheessa työpajatoimintaan kuuluivat autosähkökorjaamo, kuten autojen akkujen huolto sekä kideradioiden valmistus ja tasavirtakoneiden muuttaminen vaihtovirtakoneiksi. Myymälässä myytiin myös puhelintarvikkeita, muita aikaan kuuluvia sähkötarvikkeita sekä kodinkoneita ja valaisimia.

Suomi murroksessa

Yleismaailmallinen lama 1930-luvun alussa saavutti myös Suomen. Työllisyystilanne oli heikko varsinkin talvisin, eikä töitä riittänyt kuin yhdelle asentajalle. Ratkaisuna lähdettiin myymään kideradioita maaseudulle, ovelta ovelle, reen ollessa täynnä myytävää tavaraa. 

Talvisotaan osallistui Lahden Sähkö ja Kone Oy:stä kaikkiaan 14 miestä ja Jatkosotaan lähti 41 miestä. Yhtiö katsoi velvollisuudekseen maksaa henkilöstölleen ja heidän perheilleen niin sanottuja sotapalkkoja, tästä johtuen yhtiön tilinpäätökset olivat tappiollisia. Tuolloin luotiin LSK:n me-henki, jonka perusta on sosiaalinen välittäminen.

Kasvun aika

Sodan jälkeen katseet suunnattiin tulevaisuuteen ja keskityttiin jälleenrakentamiseen koko Päijät-Hämeen seudulla. 

Sähkötarvikkeet vapautettiin sodanaikaisesta säännöstelystä, hintasäännöstely ja ulkomaisten sähkötarvikkeiden hinnat vapautettiin vaiheittain 50-luvulla. Tämä piristi asennustoimintaa sekä rakentamista ja sodanjälkeiset olot alkoivat pikkuhiljaa normalisoitua.

Jälleenrakennusvuodet olivat työntäyteisiä myös LSK:lle. Ensimmäisen neljännesvuosisadan olemassaolon aikana yhtiön suorittamien asennustöiden määrä oli 68 075 eri työtä. Asennustöitä tehtiin niin asuin-, liike-, teollisuus- kuin maatilarakennuksissakin. Lisäksi asennettiin suur- ja pienjännitelinjoja sekä muuntoasemia.

1950-luvulla kasvu oli voimakasta. 1960-luvun alussa yhtiön palveluksessa oli 59 henkilöä. Yksi alan ongelmista oli täystyöllisyyden säilyttäminen vuodenajoista riippumatta: tästä johtuen henkilöstömäärä vaihteli. Parhaimmillaan töissä oli 78 henkeä.

Sähköistä palvelua

Vuonna 1970 muutettiin nykyisiin tiloihin Lahden Vesijärvenkatu 38:aan. "Monitoiminen sähköpalvelukeskus" oli slogan, jota käytettiin.

40-vuotissyntymäpäivänä vuonna 1970 Sähköurakoitsija-lehti kehui haastattelussaan yrityksen hyvää henkeä, jota lehden mukaan kuvasti se, että yrityksessä oli 29 sellaista työntekijää, joiden työsuhteen kesto oli 10 - 40 vuotta. 

Vuonna 1978 yritys työllisti Lahdessa ja Heinolassa 200 henkilöä kokonaisliikevaihdon ollessa noin 33 miljoonaa markkaa. 

Kahdeksankymmentäluvulla kasvu oli kiivasta ja asennustyöt ulottuivat ensi kertaa ulkomaille asti. Keskimääräistä paremmin kasvoi yrityksen tukkumyynti johtuen teollisuuden vilkastuneista investoinneista. Liikevaihto liikkui sadan miljoonan markan tienoilla ja työntekijöitä oli 270.

1987 Sähköurakoitsijaliitto ja Sähkötyönantajaliitto palkitsi LSK:n Vuoden tunnustuspalkinnolla, joka on korkein liittojen myöntämä tunnustus. Palkinnon perusteina olivat lähes 60 vuoden ansiokas työ, tuloksellinen toiminta ja aikaansa seuraava liikkeenjohto.

Yrityskulttuurin kehittämistä

1990-luvun alun historiallinen myllerrys Suomen talouselämässä kosketti myös LSK:ta, ja tilaus- ja työkanta romahti. Henkilökunta ja liikevaihto lähes puolittuivat.

1990-luvun puoliväliä kohden talous kohentui, ja samalla yrityskulttuuri koki suuren muutoksen. Organisaation muuttuessa ja laajentuessa oli ensiarvoisen tärkeää, että parannuksia ja päätöksiä voitiin tehdä ilman byrokraattista ja hierarkista organisaatiorakennetta.  Koko yrityksen henkilökunta koulutettiin ja toimintaa alettiin kehittää sisäisesti työyhteisöittäin.

Uusi nimi ja uusi tapa toimia

Vuonna 1998 tehtiin päätös jättää Lahden Sähkö ja Kone -nimi pois käytöstä. Kehittymisen ja maantieteellisen laajentumisen vuoksi nimi ei enää vastannut toimintaa. Yhtiön uudeksi nimeksi rekisteröitiin LSK Electrics Oy vuonna 1999. Samalla kodinkoneliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen nimeltä LSK Kodintekniikka Oy.

Lisää teollisuusautomaation osaamista hankittiin ostamalla Lahden Teollisuussähkö Oy- ja Insinööritoimisto Indel Oy -nimiset yritykset ja fuusioimalla ne uudelle nimelle Indel Automation Oy vuonna 1998.

Esiin nousi ajatus LVIS-kokonaisurakoinnista ja näin tarjota kaikki talotekniikan palvelut saman katon alta. Päätettiin jatkaa yritysostojen tiellä ja vuonna 2002 ostettiin puolet lahtelaisesta Ilmarex Oy:stä, jonka omistus siirtyi vähitellen LSK:lle kokonaan.

Siirtyminen tuottamaan kahden pääsektorin, talotekniikan ja teollisuustekniikan palveluita ja kokonaisratkaisuja, oli näin syntynyt.

LSK Huolto siirtyi tarjoamaan huoltopalveluita enimmäkseen teollisuuden käyttöön. Kodinkone-, viihde-elektroniikka ja suurkeittiölaitteiden sekä hissien huolloista luovuttiin. Kuluttajille tarjolla oli ja on edelleen esimerkiksi pumppujen huoltoa.

Laajentuminen jatkuu

2000-luvun alussa sähköasennustoiminta laajeni Kotkaan, Mäntsälään ja Iittiin. Lisäksi Hämeenlinnaan ja Kotkaan avattiin myynnin toimipisteet.

Vuonna 2004 talotekniikan palvelut laajenivat entisestään, kun Lahden LVI-Expertti Oy:n omistajat myivät puolet yrityksen osakkeista LSK:lle.

Vuonna 2007 perustettiin asennuspiste Riihimäelle.

Lokakuussa 2008 LSK osti 60 prosenttia lahtelaisen pneumatiikkaosaajan, Univer Oy:n osakkeista. 

Loppuvuodesta 2009 LSK Electrics Oy palkittiin Päijät-Hämeen Yrittäjien Maakunnallinen Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Palkinto jaetaan vuosittain omaleimaiselle ja menestyksekkäälle päijäthämäläiselle yrittäjävetoiselle yritykselle. Palkinnon vastaanottivat hallituksen puheenjohtaja Mika Bohm ja yhtiön toimitusjohtaja Olli Vilppunen.

Yli 80 vuotta ajan virtaa

Vuonna 2010 LSK juhli 80-vuotista taivaltaan. Mika Bohmin toimittama historiateos "Ajan virtaa - LSK 80 vuotta" ilmestyi juhlapäivänä kesäkuun 30. päivä.  Yhteisessä juhlassa palkittiin kymmeniä yhtiöiden pitkäaikaisia työntekijöitä. Kahdella heistä oli takanaan huikea 48 vuoden työura yhtiössä.

Vuonna 2012 LSK Electrics Oy palkittiin Vuoden sähköurakoitsija -tunnustuksella Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n sähköurakoitsijapäivillä. 

Nykyaika

LSK-konserni keskittyy nykyään entistä selkeämmin kahteen pääliiketoiminta-alueeseensa: talotekniikkaan ja teollisuustekniikkaan.

Osana ”Komponenteista kokonaisuuksiin” -ajattelua yhtiöissä on tapahtunut muutoksia, joilla liiketoimintaa on selkeytetty.

2012 Ilmarex Oy:n liiketoiminta siirtyi osaksi Lahden LVI-Expertti Oy:n organisaatiota, ja näin kaikki LVIA-liiketoiminta on koottuna saman nimen alle.

Liiketoiminnan laajeneminen eteläisimpään Suomeen alkoi kattavammin uuden tytäryhtiön myötä, kun LSK Talotekniikka Oy perustettiin 2013. LSK Talotekniikka Oy vastaa sähköasennuksista ja talotekniikan kokonaistoimituksista pääkaupunkiseudulla.

Keväällä 2013 pala lahtelaista historiaa hävisi kaupunkikuvasta, kun Vesijärvenkadulla vuodesta 1970 toiminut kodintekniikkamyymälä lopetti toimintansa.

LSK:n myymälä ei kuitenkaan hävinnyt kokonaan: entisen kodinkonemyymälän tiloihin avattiin LSK Palvelumyymälä, joka palvelee sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita keskittyen sähkö- ja automaatiotekniikkaan.

Vuonna 2015 organisaatiot selkeytyivät entisestään, kun tytäryhtiö Univer Oy vaihtoi nimensä LSK Pneumatics Oy:ksi. Tytäryhtiö Indel Automation Oy fuusioitiin LSK Electrics Oy:öön.

1.4.2016 LSK:ssa tehtiin mittava yhtiömuutos: vanha LSK Electrics Oy jakautui kolmeen yritykseen.

Emoyhtiö LSK Electrics Oy vaihtoi toiminimensä LSK Group Oy:ksi. Emoyhtiö tuottaa jatkossa sisäiset palvelut tytäryrityksilleen.

LSK:n kahdesta päätoimialasta talotekniikan tarjoamista jatkaa LSK Electrics Oy.

Teollisuustekninen kokonaisuus siirtyi omaan yhtiöönsä, LSK Technology Oy:öön.

Yhtiömuutoksen tavoitteena on asiakasnäkökulman kirkastaminen, konsernirakenteen selkeyttäminen ja molempien päätoimialojen kehittäminen vastaamaan nopeammin muuttuvien liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin.