Sähkönsyöttö

Tehtävä työ asettaa usein haasteita sähkönsyötölle. Varsinkin teollisuustuotannossa liikkuva ja/tai jatkuvasti muuttuva työympäristö ja työkohteet edellyttävät joustavaa sähkönsyöttötapaa. Jatkojohto perinteisenä ratkaisuna on toki toimiva tänäkin päivänä tilapäiseen käyttöön, mutta pysyväiskäytössä helppokäyttöisyys ja työturvallisuus puoltavat uudempia ratkaisuja.