Prosessiautomaatio

Prosessiautomaatiota käytetään monilla eri teollisuuden aloilla, esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden aloilla. Prosesseissa on tarve mitata prosessisuureita, kuten lämpöä, painetta, PH:ta tai sähköisiä mittasuureita erilaisten mittalaitteiden ja kojeiden avulla.

Usein mitattavia kohteita on paljon. Mittatiedot kerätään jatkojalostukseen yhteen tai useampaan prosessiasemaan. Kentän anturitiedot ovat usein kenttäväylällä yhteydessä prosessiasemiin, jotka linkittyvät yhteen järjestelmäväylällä. Järjestelmäväylän yläpuolelle on tehtaan tietoverkko, jonka työasemilla voidaan ohjata ja analysoida prosesseja.