Turvallisuus

Turvallinen työympäristö on kaikkien etu. Tilastojen mukaan joka kymmenes läheltä piti -tilanne johtaa onnettomuuteen. Siksi tarkastuksiin, seurantaan ja koneturvallisuuteen kannattaa panostaa.

Turvalaitteiden kehitys on ollut suurta. Järjestelmät eivät välttämättä enää katkaise koko tuotantoa, vaan ohjaavat operaattoria turvallisempaan työtapaan.

Turvallisuutta edistetään myös säännöllisillä havainnointikierroksilla. Havainnoidessa huomataan riskit ja voidaan eliminoida ne. Kun havainnointikierrokset ja turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat vakiintuneita käytäntöjä, henkilöstö motivoituu ylläpitämään parempaa turvallisuutta ja parantamaan sitä edelleen.

Kierroksilla ja läheltä piti -seurannassa vaaran aiheuttajat kartoitetaan. Näitä ovat mm. koneet, telineet, kulkutiet, siisteys, melu, kemikaalit, suojaimet ja riskinotto. Sen jälkeen tehdään parannusehdotukset, joilla vaarat pyritään minimoimaan. 

Ota yhteyttä meihin - tarjoamme seuraavia turvallisuuteen liittyviä palveluja:

  • Turvallisuustarkastuspalvelu
    Teemme havainnointikierrokset ja raportoimme niiden tulokset
  • Läheltä piti -tapahtumien seuranta
    Kuukausittainen seuranta ja parannusehdotukset 
  • Koneturvallisuus ja riskianalyysit

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Teollisuuden kunnossapito
ja huolto

020 781 4205

Vaihde
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »