Sähkölaitteistojen kuntotutkimus

Teollisuuden kunnossapitoon kuuluu olennaisena osana sähkö- ja tietojärjestelmien ylläpito, jonka avulla varmistetaan järjestelmien tekninen kunto sekä käytettävyys ja turvallisuus.

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksella laitteiston haltija saa tärkeää tietoa siitä, missä elinkaaren vaiheessa tuotantoon liittyvät sähkötekniset järjestelmät ovat. Laitteiden ja järjestelmien nykykunnon, energiatehokkuuden sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelun (PTS) lisäksi kuntotutkija selvittää mitä puutteita toiminnassa on ja millä tavoin ne voidaan korjata vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.
Energiankulutuksen tehostamisella ja tariffien järjestelyillä saavutettavat säästöt ovat olennainen osa kuntotutkimuksen hyötyjä.


Miksi sähkölaitteistojen kuntotutkimus kannattaa tehdä:

  • Kuntotutkimuksella saadaan hyvä käsitys järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta
  • Kuntotutkimuksella täsmennetään investointitarpeita ja pyritään välttämään tarpeetonta muuttamista ja järjestelmien purkamista
  • Korjausinvestoinnit saadaan kohdistettua oikein ja oikeaan aikaan
  • Kuntotutkimuksella voidaan täydentää esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä tehtyä kuntoarviota
  • Kuntotutkimuksella voidaan selvittää myös yksittäisen järjestelmän tekninen kunto ja soveltuvuus


Kuntotutkimus ei ole vianetsintää, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laaja-alaisesti tutkittavan laitteiston tekninen kunto, turvallisuustaso, toiminta ja jäljellä oleva elinkaari.


LSK:lla sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia suorittavat SETI Oy:n myöntämän pätevyystodistuksen omaavat henkilöt.

Lue lisää: SETI > Kuntotutkijat »

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Teollisuuden kunnossapito
ja huolto

020 781 4205

Vaihde
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »