Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonnan avulla tehokasta tuotantoa laatua unohtamatta

Teollisuuden lisääntyvät vaatimukset kokonaistehokkuuden suhteen johtavat tehostettuun mittaavaan kunnossapitoon. Kunnonvalvonta tuottaa laitoksen investointien, käytön ja kunnossapidon kannalta oleellisia tietoja.
(OEE = Overall Equipment Effectivess, suomeksi KNL = Käytettävyys, Nopeus, Laatu)

Tehokkaalla kunnonvalvonnalla voidaan välttää odottamattomat tuotantoseisakit, säästetään energiaa, pienennetään varaosakuluja ja parannetaan turvallisuutta.

Mittauksilla ennakoidaan tulevaa

Mittaavaa kunnonvalvontaa käytetään esimerkiksi linjausvirheiden ja laakeri-/käämivikojen toteamisessa, käyttöönotoissa ja takuuseurannassa, tasapainotuksissa paikan päällä sekä rakenteiden ja säiliöiden säröjen havaitsemisessa.Kun tulevia vikoja voidaan ennakoida, yllätykset vähenevät.

Mittauksista on kerrottu tarkemmin alla. Ota yhteyttä!

LSK Kunnonvalvonta esite 

Värähtelymittaus kiihtyvyysanturilla

Kiihtyvyysanturimittaus auttaa kunnonvalvonnassa

Kiihtyvyysanturimittaus on pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa yleisesti käytetty menetelmä. Syvemmälle menevässä analysoinnissa käytetään trendiseurantaa ja spektrianalyysiä. Raportit ovat selkeitä: värikoodi ilmaisee oireilevan vian. 

Värähtelymittauksia tehdään yksittäismittauksesta kiinteään, räätälöityyn järjestelmään asti.  

Tasapainotus

Tasapainossa kone kestää pidempään

Pyöriessään epätasapainoinen kone voi altistua liian suurelle rasitukselle ja sen seurauksena rikkoontua.

Epätasapainon toteaminen ja tasapainotus pystytään tekemään myös kentällä. Välitön korjaus on usein ainoa keino saada tilanne hallintaan.

Laserlinjaus

Väärät linjaukset voidaan todeta ja korjata laserlinjauksella

Laserlinjaus eli koneiden ja hihnapyörien rihtaus sopii sekä nopeasti että hitaasti pyöriville laitteille. Laserlinjauksen tarkkuus on mekaanisia mittaustapoja tarkempi ja virheiden määrä pienempi.

Laserlinjaus säästää itsensä nopeasti takaisin, sillä sen avulla voidaan välttää vääristä linjauksista johtuvat laakeririkot ja lämpenemiset.

Moottorin sähköinen testaus

Moottoreiden kunnosta kannattaa pitää huolta

Moottorin sähköinen testaus voidaan toteuttaa myös paikan päällä. Se antaa selkeän hälytysraportin mahdollisista tulevista vaurioista. Mittaukseen voidaan ottaa mukaan joko pelkkä moottori tai myös syöttävä kaapeli.

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saadaan tarkkaa tietoa mahdollisista vioista

Lämpökuvausta eli lämpökamerakuvausta käytetään monissa eri käyttökohteissa ja monenlaisessa kunnonvalvontatilanteessa: kiinteistöissä mittausta käytetään lämpövuotojen etsimiseen ja teollisuuden kunnossapidossa koneiden ja laitteiden vaurioiden arviointiin ja paikantamiseen.

Lämpökuvaus on nopea ja luotettava mittaus, joka voidaan usein tehdä ilman tuotannon pysäyttämistä.

Sähköverkon testaus

Sähköverkon tarkastus ja testaus varmistaa verkon turvallisuuden sekä suojausten määräysten mukaisen toiminnan. Testausta käytetään myös käyttöönotoissa.

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Teollisuuden kunnossapito
ja huolto

020 781 4205

Vaihde
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »