Savunpoistojärjestelmät

Paloturvallisuudessa savunpoisto on tärkeä osa – älä jätä sitä huomioimatta

Savu ja sen myrkylliset yhdisteet aiheuttavat tulipaloissa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Toimiva ja hyvin hallittu savunpoistojärjestelmä turvaa ihmisten poistumisen palotilanteessa ja helpottaa palokunnan toimintaa.

Rakennusten paloturvallisuudesta on säädetty rakentamismääräyskokoelmassa. Määräys velvoittaa suunnittelemaan ja rakentamaan rakennukseen ja sen eri tiloihin soveltuvan riittävän mahdollisuuden savunpoistoon.

Kuten muissakin turvajärjestelmissä, myös savunpoistolaitteiston toimintakunto tulee testata säännöllisesti.

Suunnittelemme ja huollamme myös savunpoistojärjestelmät

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Tele ja turva
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »