Rikosilmoitinjärjestelmä

Turvallisuus on tärkeintä

Rikosilmoitinjärjestelmä valvoo kotisi tai toimitilasi turvallisuutta ilmoittaen esimerkiksi luvattomat tunkeutumiset. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös muiden kiinteistölle tai henkilöstölle vaaraa aiheuttavien tapahtumien ilmoittamisessa, esimerkiksi vesivuodot, tulipalot, auki jäänyt ikkuna tai muu vastaava tilanne.

Rikosilmoitinkeskus lähettää tapahtumasta ilmoituksen sovitulla tavalla vartiointiliikkeeseen tai viestin matkapuhelimeen.

Yhdistämällä järjestelmään kameravalvonta ja kulunvalvonta saadaan ongelmatilanteista tallennettua kattavat tiedot, joita voidaan käyttää esimerkiksi rikosten selvittämiseen.

LSK Electrics Oy on Finanssialan keskusliiton hyväksymä rikosilmoitinjärjestelmien toimittaja.

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Tele ja turva
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »