Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät

Nykyaikainen kulunvalvontajärjestelmä helpottaa kiinteistöjen pääsyvalvontaa

Olisiko helpompaa, jos henkilökunnallasi olisi käytössä henkilökohtaiset tunnisteet, joiden avulla pääsyä kiinteistön eri osiin voidaan ohjata? Kadonnut tunniste on helppo tehdä toimimattomaksi ja ottaa uusi tilalle: ei enää lukkojen vaihtoa ja siitä aiheutuvia ylimääräisiä kuluja.

Kulunvalvontajärjestelmillä ohjataan ja rajoitetaan kiinteistössä liikkumista henkilökohtaisten kulkuoikeuksien perusteella. Ilta- ja yöaikaan rajoituksia voi olla enemmän kuin toimistoaikaan.

Henkilömuutosten ollessa ajankohtaisia kulunvalvontajärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja varmoja.

Työajanseurantajärjestelmillä tallennetaan työaikatapahtumia sekä tehdään leimausten perusteella työajan laskentaa ja raportointia. Järjestelmissä huomioidaan tarvittaessa vuorotyö, ylityöt ja liukuvat työajat.

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Tele ja turva
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »