Sähkölaitteistojen kuntotutkimus

Kiinteistön järkevään hoitoon kuuluu myös sähkö- ja tietojärjestelmien käytettävyyden ja turvallisuuden ylläpito. Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen tuloksena laitteiston haltija saa hyvän käsityksen järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta. Tietojen perusteella voidaan suunnitella tulevien vuosien kunnossapitotoimet tarkoituksen mukaisella tavalla kokonaistaloudellisesti.

Energiankulutuksen tehostamisella ja tariffien järjestelyillä saavutettavat säästöt ovat olennainen osa kuntotutkimuksen hyötyjä.


Miksi sähkölaitteiston kuntotutkimus kannattaa tehdä:

  • Kuntotutkimuksella saadaan hyvä käsitys järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta
  • Kuntotutkimuksella täsmennetään investointitarpeita ja pyritään välttämään tarpeetonta muuttamista ja järjestelmien purkamista
  • Korjausinvestoinnit saadaan kohdistettua oikein ja oikeaan aikaan
  • Kuntotutkimuksella voidaan täydentää esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä tehtyä kuntoarviota
  • Kuntotutkimuksella voidaan selvittää myös yksittäisen järjestelmän tekninen kunto ja soveltuvuus

Kuntotutkimus ei ole vianetsintää, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laaja-alaisesti tutkittavan laitteiston tekninen kunto, turvallisuustaso, toiminta ja jäljellä oleva elinkaari.

 

LSK:lla sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia suorittavat SETI Oy:n myöntämän pätevyystodistuksen omaavat henkilöt.

Lue lisää: SETI > Kuntotutkijat »

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Sähköasennus
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »