Käytönjohtopalvelut

Isommat sähkölaitteistot vaativat taakseen ammattitaitoisen asiantuntijan

Lain mukaan sähkölaitteistoille on nimettävä käytön johtaja, jos laitteistossa on yli 1000 V:n nimellisjännitteisiä osia tai sen liittymisteho on yli 1600 kVA.
Sähkökäytön johtajia valvoo TUKES. Käytön johtajan tehtävät on määritetty Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 5.7.1996/516.

Sähkölaitteiston turvallisuudesta ja käytöstä vastaa laitteiston haltija. Jos haltijalla ei ole tarvittavaa tietotaitoa ja vaadittua pätevyyttä itse toimia käytön johtajana, tarvitaan ulkopuolista apua.

Käytönjohtopalvelumme tarjoaa käyttöösi koulutetun, ammattitaitoisen ja pätevöityneen sähköalan ammattilaisen, jolla on oikeus toimia käytönjohtotehtävissä.

Käytön johtaja huolehtii sähköturvallisuusalan säädösten noudattamisesta sekä niiden käytäntöön tuomisesta sähkölaitteistosi käytössä ja huoltotöissä.

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Sähköasennus
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »