Historia

LSK on osa myös suomalaisen yhteiskunnan kehitystarinaa.

30-luvulta edettiin sotavuosien ja säännöstelyn aikakausista jälleenrakentamisen ja teollistumisen aikaan. Perheyritys LSK oli vahvasti mukana oman alueensa kehityksessä ja rakentamisessa.

70-luvulle tultaessa toiminta oli laajentunut merkittäväksi jo valtakunnallisestikin tarkasteltuna. Kiivas rakentaminen ja ns. kasinopeli 80-luvun lopulla veivät yhteiskuntaa kohti talouden ylikuumenemista ja lamaa tunnetuin seurauksin. LSK selvisi näistä koettelemuksista ankaran talouskurin voimin.

Yleisen taloustilanteen kohentuessa 90-luvun lopulla, LSK panosti henkilöstön koulutukseen ja yrityskulttuurin nykyaikaistamiseen yhä vahvemmin.

Tämän vuosituhannen myötä yritysostot sekä maantieteellinen laajentuminen ovat luoneet LSK:stä nykyisen kaltaisen yhtiön.

LSK-konserni on toimialueensa johtava talo- ja teollisuustekniikan toimittaja, jonka asiakkaita ovat mm. teollisuus, laitevalmistajat, kunnat, rakennusliikkeet ja kauppaketjut. LSK perustaa toimintansa yhteisiin arvoihin, joita ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus sekä jatkuva kehitys ja tuloksellisuus.

Lue LSK:n tarinaa tarkemmin »