Koneturvallisuus

Koneturvallisuus on iso osa teollisuuden turvallisuutta

Tuotantoteollisuudessa turvallisuus koostuu monesta eri osa-alueesta. Äskettäin uudistuneet konedirektiivi ja valtioneuvoston asetus asettavat vaatimuksia koneille ja tuotantolinjoille, ja näihin onkin alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tunnetko oman tuotantosi turvallisuusriskit?

Suojautuminen riskeiltä ei useinkaan vaadi kalliita muutoksia tai ratkaisuja olemassa olevaan järjestelmään. Yksinkertaiset ja toimivat suojaukset ovat käyttäjäystävällisiä, eivätkä haittaa tuotantoa.

Meiltä turvakartoitukset ja riskianalyysit

Teemme turvakartoituksia ja riskianalyysejä tuotantoteollisuuden laitteille ja koneille, hyödyntäen laaja-alaista kokemustamme erilaisten koneiden ja laitteiden toimittajana.

Turvallisuutta edistetään myös säännöllisillä havainnointikierroksilla. Havainnoidessa huomataan riskit ja voidaan eliminoida ne. Tutustu myös teollisuuden kunnossapidon Turvallisuus -palveluihin »

Tuotannossa tarvitaan turvallisia ratkaisuja - ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Vaihde

Puh.

Ota yhteyttä

Teollisuusautomaatio
020 781 4200

Tarkemmat yhteystiedot »